Općina Tešanj, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj i Udruženje privrednika Biznis centar Jelah-Tešanj su u saradnji sa konsultantom g.Marjan Novak-om iz Republike Hrvatske pripremili Poslovni plan organizacije Tešanjskog sajma privrede za 2014. godinu.

Općina Tešanj, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj i Udruženje privrednika Biznis centar Jelah-Tešanj su u saradnji sa angažovanim konsultantom g.Marjan Novak-om iz Republike Hrvatske pripremili Poslovni plan organizacije Tešanjskog sajma privrede (TBF-eng. Tešanj Business Fair) 2014. godine. Cjelokupni proces pripreme Poslovnog plana je realizovan u periodu april-oktobar 2013. Godine uz koordinaciju procesa podržanu od strane GIZ programa Prolocal. Prema riječima Doc.dr.Ismar Alagić, predstavnika TRA u projektnom timu preostalo je da se u narednom periodu kompletira poslovni plan sa podacima vezanim za planiranu podršku ostalih partnera u realizaciji sajma i pristupi realizaciji marketing plana sajma za 2014. godinu.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608