Održana prezentacija iskustava MIC-a iz Velenja u prostoru Hotela AA u Jelahu uz prisustvo predstavnika privatnog sektora sa prostora općine Tešanj.

TRA Agencija za razvoj općine Tešanj u saradnji sa Srednjom mješovitom školom iz Tešnja i općinom Tešanj kontinuirano radi na pripremi i realizaciji programa prekvalifikacije i dokvalifikacije radne snage u skladu sa zahtjevima privrede. Saradnja koja već duži niz vremena postoji sa MIC (Preduzetnički obrazovni centar) iz Velenja, Republika Slovenija predstavlja dobru praksu u transferu iskustava iz EU na realizaciji sličnih programa obuke radne snage. Prema riječima Doc.dr.Ismar Alagić-a, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj je nosilac novog projekta koji će biti podržan od strane USAID Firma projekta i partnerskih organizacija na unapređenju postojećeg stanja u pogledu kompetencija radne snage koju zahtijeva privreda na području općine Tešanj i šireg regiona. Prezentacija iskustava MIC-a iz Velenja je održana u prostoru hotela AA u Jelahu uz prisustvo predstavnika privatnog sektora sa prostora općine Tešanj.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608