SASTANAK SA UDRUŽENJEM PRIVREDNIKA “BIZNIS CENTAR” TEŠANJ

Danas je u prostorijama “TRA” d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, održan informativni sastanak predstavnika Agencije sa predstavnicima Udruženja privrednika “BIZNIS CENTAR” Jelah Tešanj i MSŠ Tešanj. Tema današnjeg sastanka je poboljšanje komunikacije između spomenutih subjekata, te saradnja na realizaciji aktivnosti projekta: “Uspostava Centra za obrazovanje odraslih” čiji je implementator TRA-Agencija za razvoj općine Tešanj. U prilogu zapisnik sastanka  :http://www.tra.ba/assets/user_files/files/zapisnik_090114.pdf

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608