PLAN RADA DJEČIJEG/OMLADINSKOG PARLAMENTA OPĆINE TEŠANJ

Radno tijelo sastavljeno od Predsjedavajućeg Dječijeg omladinskog parlamenta općine Tešanj (D/O P), općinskog koordinatora D/O P, koordinatora D/O P u osnovnim i srednjim školama i predsjednika aktiva direktora osnovnih i srednjih škola na području općine Tešanj usaglasilo je osnovne principe rada D/O P u toku 2014. godine. Posebna pažnja biće usmjerena na projekte koji će poslužiti institucionalnom jačanju D/O P-a i realizaciji projekata koji podrazumijevaju zajedničko učešće većeg broja škola usmjerenih prema potrebama lokalne zajednice i međuopćinskoj saradnji. Nacrt verzija Plana rada biće pripremljena do polovine februara dok se usvajanje navedenog dokumenta očekuje na sjednici D/O P koja će biti održana u drugoj polovini februara 2014. godine.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608