ODRŽANA RADIONICA NA IZRADI PLANA RADA GIZ PROLOCAL 2014-2015

GIZ-ov (Njemačko društvo za tehničku pomoć i međunarodnu saradnju) program Prolocal (Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj) organizovao je dvodnevnu radionicu sa predstavnicima institucija na višim nivoima vlasti i partnerskih općina vezano za definisanje plana rada za 2014-2015 godinu. Učešće na radionici koja je održana u Tesliću uzeo je Doc.dr.Ismar Alagić iz TRA Agencije za razvoj općine Tešanj. Cjelokupni program biće strukturiran u tri područja sa ciljem ostvarivanja slkijedećih ciljeva:
a)    Upravljački kapaciteti općinkih razvojnih agencija za poslovni marketing i lokalni ekonomski razvoj su ojačani;
b)    Javno-privatni dijalog za konkurentnost izabranih lokacija malih i srednjih preduzeća (MSP) su ojačane;
c)    Poslovni modeli za lance dodatne vrijednosti su poboljšani.
 
Kada je riječ o BEAR „sredini poslovne izvrsnosti“ Teslić-Tešanj-Žepče, možemo reći da će TRA Agencija za razvoj općine Tešanj provoditi čitav set aktivnosti usmjerenih na podizanje konkurentnosti lokalnog MSP sektora, teritorijalnog marketinga, promocije investicija, izgradnje kapaciteta u preduzetništvu i porodičnom biznisu, unaprijeđenju vještina za projektni menadžement i dr. Neke od pojedinačnih aktivnosti su usmjerene ka podršci organizacije tešanjskog sajma privrede, povezivanju kompanija sa tržištem Njemačke, analizi tržišta i identifikaciji konkurentnih lanaca dodane vrijdnosti na području općine Tešanj.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608