ODRŽANA 6. SJEDNICA N.O TRA

Dana 30.01.2014. održana je šesta sjednica Nadzornog odbora TRA d.o.o. Agencija za razvoj općine Tešanj. Nakon provedene konkursne procedure i izvještaja komisije koja je obavila intervju sa kandidatom za direktora društva donesena je odluka o imenovanju Doc.dr.Ismar Alagić za direktora TRA d.o.o. počev od 01.02.2014. godine. Članovi Nadzornog odbora su od novoizabranog direktora upoznati sa tekućim aktivnostima u radu Agencije, kao i planovima za 2014. godinu.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608