POTPISIVANJE UGOVORA O IZRADI STUDIJE IZVODLJIVOSTI

U prostorijama općine Doboj-jug obavljeno je potpisivanje ugovora o izradi Studije izvodljivosti centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za tri susjedne općine Tešanj, Doboj-jug i Usora. Izvođač izrade Studije je Institut za hidrotehniku iz Sarajeva. Ispred općine Tešanj potpisivanju Ugovora je prisustvovao Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj. Cjelokupni proces izrade studijsko-projektne dokumentacije za zajedničko postrojenje za preišćavanje otpadnih voda tri susjedne općine podržava Fond za zaštitu okoliša FBiH. Na ovaj način biće izvršenja zaštita vodotoka rijeke Usore na dijelu koji protriče kroz FBiH i svih vodoizvorišta koja su pozicionirana u aluviolu rijeke Usore. Od tri navednee općine dvije su već potpisale ugovore sa Europskom Investicionom bankom o realizaciji projekta prikupljanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda, dok se očekuje da i općina Usora kao treća općina u navedenom projektu to učini u narednom periodu.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608