Održana sjednica projektnog tima za implementaciju projekta:”Prikupljanje, odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda na području općine Tešanj”

Projektni tim za implementaciju projekta “Prikupljanje, odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda na području općine Tešanj” održao je redovan satsank u skladu sa planskim aktivnostima u prostoru JP RAD, Tešanj. Na dnevnom redu sastanka su bile teme izrade Izvedbenog projekta primarnih kolektora kanalizacionog sistema općine Tešanj, idejnog projekta sekundarne kanalizacione mreže urbanih područja Tešanj, Jelah i Bukva, studije izvodljivosti za izgradnju centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda tri susjedne općine: Tešanj, Doboj-jug i Usora. Prema riječima Doc.dr.Ismar Alagić-a, dirketora TRA Agencije razmatrana su dodatno pitanja rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na tradsi kanalizacione mreže i izrada Studije izvodljivosti kanalizacionog sistema općine Tešanj. Dogovorena je intenzivnija koordinacija na daljoj realizaciji projekta.
 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608