Studija izvodljivosti centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda tri sususjedne općine

Na temelju potpisanog ugovora sa odabranim izvođačem za izradu Studije izvodljivosti centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na području tri susjedne općine: Tešanj, Doboj-jug i Usora, u prostorijama općine Doboj-jug održan je sastanak Naručioca i Izvođača. U ime Naručioca sastanku su prisustvovali članovi Komisije za praćenje, nadzor i reviziju koju sačinjavaju po 2 predstavnika svake od tri općine uz učešće predstavnike Fonda za zaštitu okoliša FBiH. Općinu Tešanj u navedenoj Komisiju predstavljaju Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije i Fuad Mešić, izvršni direktor za finansije JP RAD Tešanj. Komisija je održala sastanka sa izvođačem (Institut za hidrotehniku Sarajevo) i obezbijedila uvid u projektne podloge, uz usaglašavanje daljih aktivnosti na realizaciji predmetnog projekta. Rok realizacije navedene Studije je 120 dana od dana potpisivanja Ugovora o realizaciji. Po okončanju sastanka upriličena je posjeta Izvođača preduzeću JP RAD i razgovor o obavezama općine Tešanj na realizaciji navedenog projekta.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608