Posjeta predstavnika USAID/Sida/Firma

Predstavnici USAID/Sida FIRMA projekta posjetili su TRA Agenciju za razvoj općine Tešanj i razgovarali o realizaciji projekta Centar za obrazovanje odraslih. Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije predstavio je dosadašnji tok realizovanih aktivnosti na predmetnom projektu, a potom su zajedno sa Muharem Saračević, direktorom Mješovite srednje škole posjetili Centar za obrazovanje odraslih koji je organizaciona jedinica u okviru TRA Agencije, a smješten u kompleksu srednjih škola u Tešnju. Predstavnici USAID/Sida FIRMA projekta odali su predstavnicima TRA Agencije i njenim partnerima na projektu priznanje za ostvarene rezultate na unapređenju stanja u polju provođenja programa obuke za potrebe tržišta rada u skladu sa zahtjevima privrede i poslodavaca. Predstavnica USAID/Sida FIRMA projekta odala je priznanje TRA Agenciji na kvalitetno izradjenoj analizi radne snage u okviru projekta Centar za obrazovanje odraslih.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608