Prezentacija aktivnosti “TRA” Agencije Udruženju privrednika “Biznis centar” Jelah Tešanj

Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj prezentovao je aktivnosti koje TRA Agencija realizuje u saradnji sa GIZ Prolocal programom. Navedena prezentacija je realizovana u okviru dnevnog reda redovne godišnje skupštine Udruženja privrednika Biznis cenatr Jelah-Tešanj. Navedena prezentacija je naišla na dosta dobar prijem predstavnika Udruženja privrednika i ostalih predstavnika poslovnog svijeta sa područja općine Tešanj i okruženja.

Prezentaciju možete vidjeti na linku:

 

http://www.tra.ba/assets/user_files/files/Skupstina_Bizniscentar_2802.pdf

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608