SARADNJA SA CIVILNIM SEKTOROM NA IZGRADNJI KAPACITETA

Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj je održao prezentaciju o Strateškom planiranju, EU programima i projektima za predstavnike Udruženja građana Ponikva, Šije. Dogovoreno je da se organizuje i radionica iz područja pripreme projekata prema zahtjevima EU-fondova. Ovo je lijep primjer dobre prakse u saradnji TRA Agencije za razvoj općine Tešanj i organizacija civilnog društva.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608