PROGRAM POSTINVESTICIONE PODRŠKE INVESTITORIMA U BiH-AFTERCARE

Agencija za promociju inostranih investicija u BiH (FIPA) u saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC) realizuje Program postinvesticione podrške investitorima u BiH –Aftercare.  U tom cilju je formirana saradnička mreža partnera koji su tokom 2013. Godine osim FIPA sačinjavali: 9 općina (Tešanj, Srebrenik, Bosanska Krupa, Tuzla, Živinice, Vitez, Posušje, Visoko i Travnik), 3 kantona, 1 grad, Ured Premijera FBiH, 8 nadležnih ministarstava iinstitucija u FBiH i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. U toku 2014. godine pomenuta saradnička mrežabiće proširena sa dodatnih 6 partnera. Općinu Tešanj u pomenutoj saradničkoj mreži predstavlja Doc.dr.Ismar Alagić, direkor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj. U toku 2013. godine, saradnička mreža je posjetila 30 firmi koje imaju strano ulaganje i koje su do sada ukupno investirale 180 miliona EURO. Na području općine Tešanj uz asistenciju TRA Agencije su posjećene firme Mann Hummel BA i Alpina Bromy. Saradnička mreža tokom 2014. godine planira posjetiti ukupno 52 firme, među kojima je Doc.dr.Ismar Alagić predložio 4 firme koje su inostrano ulaganje i 3 firme koje su domaće investicije.  U tom cilju organizovana je dvodnevna radionica sa ciljem usvajanja Programa postinvesticione podrške investitorima u BiH za 2014. godinu. Predavač na radionici koja se održava u hotelu Grand u Sarajevu je vrsni ekspert Svjetske banke g.William Mut.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608