I SAJAM SREDNJIH ŠKOLA I FAKULTETA TEŠANJ 2014

I SAJAM SREDNJIH ŠKOLA I FAKULTETA TEŠANJ 2014

Dana 28.03.2014.godine u JU „Sportsko –rekreacioni centar“ Tešanj održan je prvi „Sajam srednjih škola i fakulteta“. Na Sajmu je učestovalo  19 fakulteta, 7 srednjih škola i 11 ostalih institucija koje su vezane za obrazovanje.  Primarni cilj manifestacije jeste da se mladim ljudima na jednom mjestu izlože mogućnosti i prilike za obrazovanje i usavršavanje.

Na spomenutom Sajmu, Agencija za razvoj općine Tešanj je predstavila projekat „Centar za obrazovanje odraslih“, koji implementira u partnerstvom sa MSŠ Tešanj, a koji ima za cilj da doprinese kvalitetnijem obrazovanju odraslih, poboljšanju stanja na tržištu radne snage i pomoć u ispunjenju potreba lokalne privrede na tržištu rada. Trenutno su realizovane početne faze projekta, a u narednom periodu Centar za obrazovanje odraslih Tešanj će vršiti obuku, a potom zaposliti 30 nezaposlenih kandidata profila metalobrusača, CNC operatera i obrađivača metala rezanjem.

Posjetioci Sajma su iskazali veliki interes za informisanje o spomenutom Centru, trenutnim aktivnostima i budućim planovima Agencije za razvoj općine Tešanj. Između ostalih, štand Agencije su posjetili premijer ZE-DO kantona Munib Husejnagić, ministar obrazovanja Mirko Trifunović, ministrica za pravosuđe Romana Brkić, predstavnik UNDP-a Samir Omerefendić i Općinski načelnik Suad Huskić.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608