OSLOBOĐENJE: INTERVJU SA DIREKTOROM RAZVOJNE AGENCIJE OPĆINE TEŠANJ

Doc. Dr. Ismar Alagić, direktor Agencije za razvoj općine Tešanj

 

Dođite u Tešanj, budite i vi uspješni

Potencijali daljeg razvoja u prehrambenoj, drvnoj, metalskoj industriji

 

Prema ocjenama specijaliziranog časopisa za direktna strana ulaganja, FDI Magazine (Financial Times Group) područje BEAR-a koje čine općine Teslić, Tešanj i Žepče su svrstane u Top 10 južnoeuropskih regija u kategoriji najboljih europskih investicijskih lokacija prema troškovnoj efikasnosti.

Područje poslovne izvrsnosti BEAR je razvojna inicijativa Teslića, Tešnja i Žepča koje imaju namjeru pokrenuti daljnji ekonomski napredak ovog područja kroz razvoj privatnog sektora, a Sporazum o međuopćinskoj saradnji potpisan je 17. septembra 2012. godine. Šta je bio motiv za udruživanje općina, kao i o prednostima koje Tešanj nudi investitorima razgovarali smo sa Ismarom Alagićem, direktorom Agencije za razvoj općine Tešanj.

 

Zbog čega su ove tri općine odlučile da se udruže i zajedno djeluju ?

Tešanj je, u ekonomskom smislu, relativno uspješna lokalna zajednica, koja posljednjih godina konstantno bilježi pozitivne trendove kako u izvozu tako i u porastu broja zaposlenih. Tešanj sam ima 50.000 stanovnika, ali udruženi sa općinama Žepče i Teslić mi djelujemo kao područje sa 130 hiljada stanovnika i umjesto 2.500 imamo 4.500 preduzeća što je zavidna konkurentna snaga.

Ono što je značajno jeste da je tešanjska privreda u mnogim sferama prva u BiH, i možemo reći da mi imamo višak posla koji možemo podijeliti sa kompanijama koje mogu ispuniti naše uslove. Kada gledamo teritorijalno Žepče i Teslić su nam relativno blizu i udruživanjem možemo mnogo da postignemo. Teslić je općina velika površinom koja ima potencijal za razvoj prehrambene industrije a u Tešnju djeluje jedan od najvećih prerađivača pilećeg mesa u BiH koji ima 700 kooperanata, što je znači šansa za razvoj peradarstva. Slično je i u domenu drvne industrije. Također, ne smijemo zaboraviti izuzetno razvijen metalski sektor i kompanije koje djeluju u Tešnju mogu napraviti za automobil sve što je potrebno od metala i tu je šansa u zajedničkom radu, jer slične kompanije u Žepču i Tesliću nisu u baš zavidnom položaju. Znači, da bi u globalnim okvirima bili konkurentni morate imati taj biološki potencijal u broju stanovnika,  potrošača, radne snage i privrednih subjekata.

 

Kada bi se sad predstavljali potencijalnim investitorima šta je to što Tešanj nudi?

Mi kao i ostale općine u BiH imamo brojne pogodnosti za ulagače poput poticaja (zemljište za 1 KM i oslobađanje općinskih taksi), tu je i druga industrijska kultura, brojne stipendije i nagrade, ali ono što je najvažniji resurs u Tešnju jesu ljudi. Naime, problem bh. društva je što loš sistem obrazovanja, koji ne stvara kvalitetne kadrove za potrebe tržišta rada. Mi imamo manjak kvalitetno obrazovanih ljudi za sve poslove, sva zanimanja. Zbog toga je Agencija za razvoj Općine Tešanj sa partnerima formirala Centar za obrazovanje odraslih, kroz čije je programe dokvalifikacija i prekvalifikacija prošao veliki broj ljudi koji su obrazovani ne za potrebe Zavoda za zapošljavanje nego su ostvarili zaposlenje. Tako je prošle godine u Tešnju zaposleno 460 ljudi, a u protekle četiri godine kreirali smo oko 2.000 novih radnih mjesta.

Znači, u Tešanj investitori dolaze ne zbog jeftinog zemljišta nego zbog znanja, važno je imati potrebno znanje jer na svjetskom tržištu mi pretendiramo na poslove koje ne može svako raditi. Također, razvijamo prehrambenu, metalsku industriju. Industrije pilećeg mesa i keksa u Tešnju prije 15 godina nisu ni postojale, a sada su među vodećim kompanijama u BiH.

 

Koliko privrednih subjekata trenutno djeluje u Tešnju?

Privrednih subjekata imamo 2.416, i to oko 790 pravnih lica, 917 obrta i 440 jedinica u sastavu (banke, MKO). Tešanj jeste mala čaršija ali smo pokazali da smo u ekonomskom smislu veliku čemu u prilog ide i činjenica da udio općine Tešanj u izvozu FBiH iznosi 5,73 posto čime se općina Tešanj svrstava među 10 općina sa najvećim izvozom u FBiH u 2013. godini.

 

Šta biste poručili potencijalnim investitorima?

– Dođite u Tešanj, budite i vi uspješni. To je naša poruka jer smo svjesni naših kompetencija, naših prednosti, našeg uspjeha, koji bi mogao postati i njihov.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608