Ovo je još jedna tešanjska firma sa ostvarenim prometom iznad 1,5 miliona KM i izvozom od 70% ukupne proizvodnje na tržišta regiona i Švedske. Uvedeni sistemi upravljanja kvaliteta prema zahtjevima standarda ISO 9001 i HACCAP su dokaz međunarodne konkurentnosti navedene firme. Posebno raduje veoma visoko razvijen stepen kooperacije na lokalnom nivou i prostoru BH na kojem djeluje navedena firma.

Kroz projekat "Postinvesticiona podrška – Aftercare" delegacija sastavljena od predstavnika FIPA-Agencija za promociju inostranih ulaganja, Vlade Ze-Do kantona i TRA Agencije za razvoj općine Tešanj posjetila je firmu Algoja. Direktor firme g.Smail Medarić i gđa. Azra Delić su goste upoznali sa rezultatima navedene firme koja je dio grupacije Algoja-Linpak i predstavlja uspješn primjer zajedničkog ulaganja slovačkog i BH investitora. Prema riječima Doc.dr.Ismar Alagić, Direktora TRA Agencije za razvoj općine Tešanj navedena firma je odabrana kao primjer uspješne direktne strane investicije koja kontinuirano ulaže u proširenje proizvodnih kapaciteta sa ciljem postizanja međunarodne konkurentnosti. Tome u prilog govori činjenica nedavne nabavke jedine takve potpuno automatizovane mašine za proizvodnju ambalaže za vakuum pakovanje u ovom dijelu Europe. Ovo je još jedna tešanjska firma sa ostvarenim prometom iznad 1,5 miliona KM i izvozom od 70% ukupne proizvodnje na tržišta regiona i Švedske. Uvedeni sistemi upravljanja kvaliteta prema zahtjevima standarda ISO 9001 i HACCAP su dokaz međunarodne konkurentnosti navedene firme. Posebno raduje veoma visoko razvijen stepen kooperacije na lokalnom nivou i prostoru BH na kojem djeluje navedena firma.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608