U cilju promocije novog Programa Ministarstva pravde BiH i direkcije za europske integracije BiH kroz projekat finansiran od Europske komisije

U cilju promocije novog Programa, Ministarstvo pravde BIH i Direkcija za europske integracije BIH kroz projekat finansiran od Europske komisije „ Podrška učešću Bosne i Hercegovine u programu Europa za građane“ organizovali su  info dan/radionicu o mogućnostima koje se nude iz programa Europa za građane 2014 – 2020.Na navedenom događaju koji je organizovan u Sarajevu, učešće je uzeo Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije. Predavač na radionici je bila gđa- Marina Buza Vidas  iz konzorcijuma SICI Dominus koji implementira navedeni projekat  u saradnji sa Governance 20. Na radionici su prezentovane sve potrebne informacije za pripremu projektne aplikacije u okviru programa “Europa za građane” 2014-2020.
 
Trenutno je faza usvajanja novog programa Europa za građane 2014 – 2020. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je uputilo Informaciju Vijeću ministara BIH za pristupanje novom programskom ciklusu Europa za građane 2014 – 2020. Važna informacija je da potencijalni aplikanti iz BIH mogu aplicirati na pozive u okviru programa Europa za građane 2014 -2020. godine, iako formalno BIH još uvijek nije pristupila novom Programu. U tom slučaju, ukoliko aplikanti budu uspješni sa  projektima na pozivu, a BIH do tada ne potpiše Sporazum o pristupanju, čekat će se potpisivanje Sporazuma kako bi se moglo početi sa implementacijom projekta.
 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608