ENKER je počeo sa proizvodnjom 1974 godine. U tri decenije postojanja ENKER je razvio vlastiti razvojni sektor, zaokružio kompletnu tehnologiju proizvodnje svjećica i industrijske keramike sarađujući sa mnogim svjetskim proizvođačima automobila i trgovcima te sa drugim korisnicima proizvoda Al2O3 keramike.

TRA Agencija za razvoj općine Tešanj teži aktivnostima koje promovišu i jačaju lokalno-ekonomski razvoj i tešanjsku privredu. Trenutno u saradnji sa GIZ Prolocal, agencija je pokrenula nekoliko aktivnosti koje će definisati potrebe, mogućnosti i potencijale preduzeća na području općine Tešanj.

Naime,predstavnici TRA agencije posjećuju preduzeća i izrađuju intervjue sa predstavnicima firmi, s ciljem izrade detaljne analize stanja i mogućih intervencija za poboljšanje konkurentnosti. Shodno tome, danas su posjetili firmu Enker d.d. Tešanj, koja je jedna od najuspješnijih firmi na području općine Tešanj.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608