Obavještenje za medije

Zbog elementarnih nepogoda koje su zadesile BiH, svečano otvaranje Centra za obrazovanje odraslih u Tešnju nije održano, kako je planirano za: 15.05.2014. godine. Novi termin za svečano otvorenje Centra za obrazovanje odraslih Tešanj je 19.06.2014.godine (četvrtak) sa početkom u 11:00h.

 

„TRA“ d.o.o – Agencija za razvoj općine Tešanj u saradnji sa Mješovitom srednjom školom Tešanj implementuje projekat: ''Uspostava Centra za obrazovanje odraslih, stručno osposobljavanje i zapošljavanje  CNC operatera, metalobrusača i obrađivača metala rezanjem  za potrebe preduzeća: MANN+HUMMEL BA Tešanj, POBJEDA d.d Tešanj i ENKER d.d Tešanj “

 

U sklopu realizacije projekta registrovan je „Centar za obrazovanje odraslih“ Tešanj kao organizaciona jedinica „TRA“ Agencije za razvoj čije je svečano otvorenje planirano za četvrtak 19.06.2014.godine sa početkom u 11:00 h. Centar za obrazovanje odraslih će biti smješten u prostorijama Mješovite srednje škole u Tešnju.

 

Glavni ciljevi Centra su:

  • da doprinese kvalitetnijem obrazovanju odraslih,
  • poboljšanju stanja na tržištu radne snage i
  • zadovoljavanju potreba iskazanih od strane lokalne privrede

 

U skladu sa aktuelnim potrebama tržišta, kao i potrebom za cjeloživotnim obrazovanjem i usavršavanjem, ovaj projekat nastao je kao rezultat bliske i produktivne saradnje lokalnih vlasti, obrazovnog sistema i privatnog sektora ove općine.

 

Otvaranje Centra za obrazovanje odraslih Tešanj podržali su: USAID-Sida FIRMA projekat, Federalni zavod za zapošljavanje, Općina Tešanj, Mješovita srednja škola Tešanj, Vlada Ze-Do Kantona, „TRA“ d.o.o-Agencija za razvoj općine Tešanj, Udruženje privrednika „Biznis centar“ Jelah-Tešanj, privrednici sa područja općine Tešanj, te tešanjska preduzeća: Pobjeda, Fad, Mann+Hummel BA i Enker.

 

U budućnosti Centar za obrazovanje odraslih će se koristiti za dodatno osposobljavanje, usavršavanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju radne snage za različite profile zanimanja, te za formalno obrazovanje sa prilagođenim programima obuke kao i u svrhu organizovanja različitih kurseva, seminara i radionica.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608