PRIPREME ZA USPOSTAVU INFO TAČKE ZA INVESTITORE

U okviru  TRA Agencije za razvoj općine Tešanj, a uz podršku GIZ Prolocal projekta vrše se pripreme na uspostavi info tačke i funkcionalnog servisa za podršku domaćim i inostranim investitorima, ali isto tako i svim preduzetnicima i predstavnicima poslovnog svijeta. Nakon održanog uvodnog seminara od strane angažovane konsultantice gđe. Andre Vugrinović iz Hrvatske obavljen je sastanak sa Doc.dr.Ismar Alagić-em, direktor-om TRA Agencije i uposlenicima kao snimak postojećeg stanja u predmetnoj oblasti i definisanje daljih aktivnosti na navedenom projektu. Dogovoreno je da se otpočne sa radom na definisanju usluga info-tačke za investitore i pripremi procedure za rad sa investitorima u TRA Agenciji. Inače, navedena aktivnost je podržana kroz zaključak OV tešanj Br: 01-49-2-948-4/14 od 23.06.2014. godine.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608