POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU OPĆINE TEŠANJ I HABITAT FOR HUMANITY INTERNATIONAL

Međunarodna organizacija Habitat for Humanity International na temelju potpisanog Sporazuma sa USAID-om implementira projekat “Stambene energetske efikasnosti za kućanstva sa niskim prihodima”. Jedna od partnerskih općina na projektu je općina Tešanj, kao jedina općina iz Ze-Do Kantona, sa još tri općine iz Tuzlanskog kantona uključene u navedeni projekat. Općinski načelnik g.Suad Huskić je danas  potpisao Memorandum o razumijevanju između općine Tešanj i Habitat for Humnanity International. Kroz navedene projektne aktivnosti je da se “utopli” jedna stambena zgrada na području općine Tešanj i certificira prema važećim standardima  oblasti energetske efikasnosti. U ime općine Tešanj kontakt tačka projekta je Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj. Projekat je formirao Kimosiju koju sačinjavaju Doc.dr.Ismar Alagić, Ermina Smajlbegovic dia. i Esad Smajlović dipl.inž.maš. koja treba pripremiti informaciju u saradnji sa stručnjacima iz Habitat-a vezano za definisanje kriterija za odabir “pilot” zgrade za navedeni projekat. Prvi satsank komisije planira se održati u toku iduće sedmice (14-18.07.2014.).
 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608