Agencija TRA učestvuje u pripremi aplikacije za Javni poziv Federalnog ministarstva okoliša i turizma

TRA Agencija za razvoj općine Tešanj je nosilac pripreme projektne aplikacije na poziv Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Shodno tome, 21.07. 2014. godine (ponedjeljak) organizovan je radni sastanak predstavnika TRA Agencije i JP RAD Tešanj sa ciljem definisanja odgovornosti na pripremi projektne aplikacije za sanaciju deponije u Tešnju. Na navedenom sastanku definisana su prava i obaveze sa jasno naznačenim nosiocima i rokovima realizacije planiranih aktivnosti na pripremi aplikacije koji uključuju predstavnike TRA Agencije, Općine Tešanj i JP RAD. U prvoj fazi Općina Tešanj bi aplicirala za aktivnosti izrade projektne dokumentacije za sanaciju deponije u cilju njenog zatvaranja do 2025. godine i prelaska na regionalnu deponiju. Prema riječima Doc.dr.Ismar Alagić, direktora TRA Agencije ovo je još jedan primjer “dobre prakse” podršci koju TRA Agencija pruža Općini Tešanj, Javnim preduzećima i Javnim ustanovama na području općine na pripremi projektnih aplikacija kako na javne pozive domaćih, tako isto i inostranih donatora.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608