Revizija strategije razvoja ZE-DO kantona

Održana je prva sjednica Kantonalnog odbora za razvoj čime je ozvaničeno pokretanje procesa revizije Strategije razvoja ZE-DO kantona u prostorijama zgrade Vlade ZE-DO Kantona. Sjednici je među ostalim članovima prisustvovao Doc.dr. Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj kao predstavnik Općine Tešanj u navedenom tijelu. Na temelju potpisanog Sporazuma između Vlade ZE-DO Kantona i UNDP BiH, pristupilo se reviziji Strategije razvoja kantona 2010-2020 putem formiranja Kantonalnog odbora za razvoj (KOR) koji broji 37 članova iz Vlade kantona, regulirajućih tijela ZE-DO Kantona, općina i organizacija civilnog društva. Zadaci KOR-a u narednom periodu su da pripremi informacije za pripremu socio-ekonomske analize, čime bi se u toku septembra ušlo u proces definisanja vizije, strateških fokusa i ciljeva iz revidovane Strategije razvoja kantona. Cjelokupni proces na reviziji Strategije razvoja kantona koodinira i vodi angažovana konsultantska kuća Innova Management Consulting iz Sarajeva.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608