Program pisanja projekata

U skladu sa ciljevima za mlade iz Strategije razvoja općine Tešanj 2018, u prostorijama Vatrogasnog doma održana je prvi u nizu treninga u okviru Programa za pisanje projekata. Polaznici obuke su bili predstavnici mladih uključenih u rad nevladinih organizacija na području općine Tešanj (REZ Rosulje, IECM Tešanj, JOM Jelah, Mladi CK Tešanj, SUT Trepče, SK Zigana Tešanj, NK Borac Jelah, RK BOSNA-TS Tešanj, ST NEC Kraševo i drugi zainteresovani pojedinci. Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj je prezentovao osnovne ekonomske karakteristike i pokazatelje napretka Općine Tešanj, zatim proces izrade i osnovne elemente Strategije razvoja općine Tešanj 2018, kao i EU dimenziju razvoja Općine Tešanj i dostupne EU fondove za organizacije civilnog društva koje rade i djeluju na području općine Tešanj.

 

U uvodnom dijelu treninga detaljno je objašnjen koncept, svrhu i očekivanja od Programa za pisanje projekata u skladu sa LOD metodologijom koju je Općina Tešanj usvojila kroz učešće u UNDP-ovom projektu LOD II i LOD III. Strateški razvoj lokalnih zajednica u općini Tešanj u cjelini i specifično strateški fokus Općine Tešanj u oblasti sporta i kulture je bio osnov za kreiranje projektnih timova i definisanje projektnih ideja koje će se razrađivati u toku Programa u skladu sa LOD metodologijom pisanja prijedloga projekata. Tokom treninga su nastale četiri zanimljive projektne ideje, po dvije iz kulture i sporta, i to: Sajam antikviteta, Dan mladih umjetnika, Uređenje sportskih terena na Izetištu Kiseljak i Izgradnja terena za odbojku na pijesku.

 

Pažnja je također posvećena komunikaciji i značaju komunikacije, odnosno značaju upoznavanja i međusobnog razumijevanja članova/ica jednog projektnog tima u procesu pisanja i realizacije jednog projekta. Akcenat je stavljen na aktivno slušanje, razumijevanje, toleranciju i fleksibilnost u razvoju i unapređenju odnosa među članovima/cama jednog projektnog tima što vodi efiksanosti i kvaliteti u pisanju i realizaciji jednog projekta.

U okvru Programa planirano je održavanje još pet cjelodnevnih treninga.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608