Savjet za lokalno-ekonomski razvoj općine Tešanj

Savjet za lokalni ekonomski razvoj općine (SLER) Tešanj održat će konstituirajuću sjednicu 13.09.2014. godine sa početkom u 10h u prostorijama nove sale OV Tešanj. Članove SLER-a sačinjava 15 predstavnika iz javnog, privatnog i civilnog sektora naše općine. TRA Agencija za razvoj općine Tešanj predstavlja tehnički sekretarijat ovog tijela za javno-privatni dijalog u općini Tešanj.

 Prema riječima Doc.dr.Ismar Alagić, direktora TRA Agencije i član SLER-a na prvom sastanku SLER-a predviđeno je da se izaberu radna organi SLER-a (predsjednik i potpredsjednik), potom usvoje sistemski akti (Poslovnik o radu) i definišu smjernice za dalji rad (Akcioni plan rada do kraja 2014. godine i nacrt Plana rada SLER-a za 2015. godinu).

 

Sastanku će prisustvovati osim članova SLER-a i predstavnici međunarodnih projekata GIZ Prolocal i USAD/Sida GOLD. U cilju što kvalitetnije pripreme prvog sastanka SLER-a održan je sastanak sa gđom. Mirjanom Stanković, konsultanticom GIZ Prolocal koja pomaže da se sve pripremne radnje obave u skladu sa iskustvima koja su imala slična tijela konstituisana u lokalnim zajednicama iz država u okruženju.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608