Projekti energetske efikasnosti

TRA Agencija kao nosilac aktivnosti na realizaciji projekta REELIF “ENERGIJSKA EFIKASNOST STAMBENIH ZGRADA SA KUĆANISTVIMA MANJIH PRIMANJA” ugostila je članove radne komisije, predstavnike Habitat-a, JP Toplana i predsjednika odbora etažnih vlasnika u odabranoj zgradi sa ciljem definisanja daljih aktivnosti na projektu. Prema riječima Doc.dr.Ismar Alagić-a Direktora TRA Agencije i koordinatora na projektu u općiniTešanj u narednom periodu potrebno je pripremiti konačan predmjer i predračun radova, obezbijediti odluku o ulasku u projekat odbora etažnih vlasnika, izjašnjavanje BH Telecoma o učešću u projektu, stav JP Toplana o tehničkim mogućnostima uvođenja sistema mjerenja utroška toplotne energije i prezentovati Općinskom načelniku dosadašnje aktivnosti na projektu. Prema riječima predstavnika Habitat-a, g.Esada Smajlovića zgrada u ulici Trg Alije Izetbegovica bb, treba biti “utopljena” na način da obezbijedi certifikat o energetskoj efikasnosti i na taj način postti jedan od primjera “dobre prakse” u BiH. Ovo je još jedan pokazatelj da aktivnosti TRA Agencije i saradnja sa brojnim međunarodnim donatorima pozicioniraju lokalnu zajednicu iz Tesnja na mapu uspješnih projekata koji idu ” u korak” sa razvijenim svijetom, a “korak ispred drugih” u BiH.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608