Delegacija programa GIZ Prolocal sačinjena od šefica komponenti I i III posjetila općinu Tešanj i TRA
Agencijuza razvoj općine Tešanj

Delegacija programa GIZ Prolocal sačinjena od šefica komponenti I i III posjetila općinu Tešanj i TRA Agenciju za razvoj općine Tešanj. Tema razgovora sa Općinskim načelnikom i direktorom TRA Agencije je bila sagledavanje saradnje u toku 2014. godine i plan rada
za 2015. godinu. Dr.Eileen Frerking je predstavila rad komponente I: Sistemski pristup konkurentnosti, dok je Dr.Katrin Resak predstavila novu III komponentu programa GIZ Prolocal koja treba da se bavi razvojem lanaca vrijednosti u jagodičastom voću. TRA Agencija je nosilac saradnje sa GIZ Prolocal programom za
potrebe općine Tešanj. U narednom periodu dogovorena je operativna razrada Plana radai zmeđu TRA Agencije i GIZ Prolocal programa za 2015. godinu.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608