Predstavnica GIZ Prolocal programa za III komponentu (unapređenje poljoprivrednog sektora) boravila u posjeti TRA Agenciji.

Gđa. Ljiljana Dunić iz III komponente GIZ Prolocal programa posjetila je TRA Agenciju, i sastala se sa Doc.dr.Ismarom Alagićem, direktorom TRA Agencije i gđa. Tamarom Turkić, referentom za poljoprivredu u općini Tešanj. Razgovarano je o planu rada do kraja 2014. godine i podršci koju
GIZ Prolocal III komponenta može pružiti projektu Podizanja nasada malina koje realizuje TRA Agencija sa donatorom iz Katara. Također,izvršene su pripreme za sastanak zakazan za 21.10 u Tešnju, kada bi se trebao usvojiti Nacrt Plana rada za 2015. godinu u okviru
Razvoja lanaca vrijednosti u proizvodnji jagodičastog voća na području BEAR (Teslić-Tešanj-Žepče).

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608