Saradnja sa investitorima i poslovnom zajednicom

 Zajednički sastanak između predstavnika TRA Agencije za razvoj općine Tešanj i Općine Tešanj održan je u prostorijama TRA Agencije sa ciljem definisanja i usaglašavanja Nacrt verzije Procedure za rad sa investitorima i predstavnicima poslovne zajednice. Prema riječima Doc.dr.Ismar Alagić-a, direktora TRA Agencije predstavnici Općine će najkasnije do 20.10.2014. godine dostaviti svoje komentare koji će zajedno sa prijedlogom TRA Agencije biti upućeni prema konsultantici, angažovanoj od strane GIZ Prolocal, koja će konačan prijedlog prezentovati predstavnicima Općine Tešanj i pripadajućih javnih ustanova i preduzeća u narednih mjesec dana.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608