Savjet za lokalno-ekonomski razvoj općine Tešanj

GIZ Prolocal projekat pruža podršku TRA Agenciji za razvoj općine Tešanj u vođenju javno-privatnog dijaloga (JPD) putem Savjeta za lokalni ekonomski razvoj (SLER) općine Tešanj. U tom smislu Doc.dr. Ismar Alagić, direktor TRA Agencije i mr. Muhamed Džihić, administrativni sekretar SLER-a imali su radni sastanak sa g. Bojanom Vojvodićem iz GIZ-a i angažovanom konsultanticom iz Srbije gđom Mirjanom Stanković. Predmet sastanka je bilo upoznavanje sa metodološkim okvirom u vođenju JPD i priprema sastanaka SLER-a. Naredni sastanak SLER-a općine Tešanj je planiran za 01.11.2014. godine, a na svom dnevnom redu ima prezentaciju rezultata BEAR inicijative, prezentaciju politike i procedure u vođenju JPD, inicijative članova SLER-a i dr.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608