Prečišćavanje otpadnih voda tri općine

Općinski načelnici i članovi Komisije za praćenje, nadzor i reviziju za izradu Studije izvodljivosti za izgradnju centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda tri susjedne općine (Tešanj, Usora i Doboj-jug) održali su radni sastanak u prostorijama općine Doboj-jug. Sastanku su prisustvovali članovi komisije iz Općine Tešanj Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj i Fuad Mešić, izvršni direktor za finansije u JP RAD, Tešanj. Tema sastanka je bilo sagledavanje dosadašnje dinamike na izradi Studije izvodljivosti i komunikacija sa Federalnom jedinicom za upravljanje projektom PMU u FBiH i predstavnicima donatora Europske Investicione Banke. Dogovoreno je da predstavnici tri općine a ciljem planske realizacije daljih aktivnosti na projektu održe sastanak sa svim uključenim akterima u projekat (PMU FBiH, EIB, Fond za zaštitu okoliša FBiH, Agencija za slov rijeke Save i dr.) 23.10.2014. godine u Sarajevu.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608