Izrada Studije za izgradnju centralnog uređaja za prečišćavanje otpadnih voda na području općine Tešanj

Predstavnici tri općine (Tešanj, Doboj-jug i Usora) sastali su se sa predstavnicima Fonda za zaštitu okoliša i energetske efikasnosti FBiH i Izvođača na izradi Studije za izgradnju centralnog uređaja za prečišćavanje otpadnih voda na području općine Tešanj – Institutom za hidrotehniku u Sarajevu. Tema sastanka bila je sagledavanje dosadašnjih i planiranje budućih aktivnosti na predmetnom projektu. Općinu Tešanj na navedenom sastanku predstavljali su Izudin Alić, vođa PIT-a općine Tešanj i Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608