TRA agencija je sprovela detaljno istrazivanje o metalopreradjivackom sektoru u opcini Tesanj

TRA Agencija u saradnji sa GIZ Prolocal programom prezentovala je rezultate Analize konkurentnosti metaloprerađivačkog sektora u općini Tešanj. Prezentaciju nalaza je održao Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije u prostoru nove sale Općinskog vijeća Tešanj. Potom je g.Zdravko Miovčić moderirao diskusiju u kojoj su se predstavnici firmi iz Tešnja i Usore očitovale po pitanju datih nalaza, a potom dali podršku daljem radu odbora za konkurentnost u metalopreradi. Prema riječima Doc.dr.Ismar Alagić u narednom periodu očekuje se pružanje sistemske podrške metaloprerađivačkim firmama od strane TRA Agencije u saradnji sa GIZ Prolocal programom.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608