ODABRAN NAJPOVOLJNIJI IZVOĐAČ RADOVA NA PRVOJ ZGRADI KOJA ĆE DOBITI ENERGETSKI CERTIFIKAT U TEŠNJU

Na temelju procesa koji TRA Agencija koordinira u ime Općine Tešanj zajedno sa HAABITAT organizacijom,došli smo na korak do prve "energetski efikasne" zgrade u Tešnju sa energetskim certifikatom. Komisija u sastavu Doc.dr.Ismar Alagić, Ermina Smajlbegović i Šefket Turalić u prisustvu predstavnika Habitat organizacije proveli su odabir najpovoljnijeg ponuđača radova za dostizanje energetskogcertifikata. Projekat REELIH finansijski podržava USAID, dok općina Tešanj sa iznosom od 10.000 KM podržat će realizaciju projekta. Prema riječima Doc.dr.Ismar Alagić, vođe projekta u Općini Tešanj, "ovom prilikom posebno bi odali priznanje članovima etažnih vlasnika koji su iskazali veliku zaintereovanost za aktivnim učešćem u projektu". Početak radova očekuje se nakon potpisivanja ugovora sa Izvođačem, dok sticanje energetskog certifikataje planirano za prvu polovinu 2015. godine.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608