Europa za građane 2014-2020

Međunarodni dvodnevni forum za izradu projekata za program EU "Europa za građane" održan je u hotelu "San" Laktašima. Učešće je uzelo 47 učesnika iz 5 država regiona. Među učesnicima iz Bosne i Hercegovine aktivno učešće na forumu je uzeo Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj. Tokom foruma Doc.dr.Ismar Alagić je prezentovao dvije projektne ideje "EU Akademija – budućnost od A do Z" i "Jednakopravan položaj osoba sa invaliditetom na tržištu rada – nova vrijednost za Europu". Tokom foruma uspostavljeni su kontakti sa predstavnicima organizacija iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, uz nagovještaj buduće saradnje na zajedničkim projektnim idejama. Budžet programa "Europa za građane" je 185 miliona EUR za period 2014-2020 uz napomenu da se naredni poziv za za dostavu projekata očekuje da bude otvoren do 01.03.2015. godine. Pristup Bosne i Hercegovine programu "Europa za građane" očekuje se u prvoj polovini 2015. godine.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608