Direktor TRA Agencije prezentovao pozitivna iskustva i rezultate u radu TRA Agencije koje su usmjerene prema privatnom sektoru.

U organizaciji USAID Sustainable Local Development Project (Projekat održivog lokalnog razvoja) održana je obuka iz oblasti Prikupljanje, čuvanje, obrada, analiza i upotreba podataka o privatnom sektoru u Vranjačkoj Banji, Srbija. Doc.dr.Ismar
Alagic, direktor TRA Agencije je učestvovao kao predavač koji je prezentovao pozitivna iskustva i rezultate u radu TRA Agencije koje su usmjerene prema privatnom sektoru. Učesnici obuke su bili predstavnici kancelarija za lokalni ekonomski razvoj iz Srbije.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608