Fond za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost FBiH bio je domačin sastanka povodom usaglašavanja primjedbi na II izvještaj na Studiju izvodljovosti izgradnje uređaja za prečišćavanje otpadnih voda tri susjedne općine Tešanj,

Fond za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost FBiH bio je domačin sastanka povodom usaglašavanja primjedbi na II izvještaj na Studiju izvodljovosti izgradnje uređaja za prečišćavanje otpadnih voda tri susjedne općine Tešanj, Doboj-jug i Usora. Sastanku su prisustvovali predstavnici izvođača, revidenta, komisije za praćenje, nadzor i reviziju iz tri općine i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost FBiH.Prema riječima Doc.dr.Ismar Alagić, člana Komisije odbijen je II izvješzaj i vraćen izvođaču na doradu uz napomenu da su definisani rokovi otklanjanja uočenih nedostataka i realizacije preostalih aktivnosti na III izvještaju i kompletiranju Studije izvodljivosti sa prezentacijom nalaza i rezultata. Sastanku se u zavšnoj fazi pridružio direktor Fonda g.Safet Harbinja.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608