04.02.2015. godine sa početkom u 10h u Sali OV
Žepče u Žepču održat će se drugi sastanak BEAR Tima vrijednosti jagodičastog voća.

Drugi sastanak BEAR Tima vrijednosti jagodičastog voća bit
 će održan 04.02.2015. godine sa početkom u 10h u Sali OV
 Žepče u Žepču. Na sastankuće uzeti učešće
 članovi tima iz tri općine BEAR područja poslovne
 izvrsnosti Teslić-Tešanj-Žepče. Učesnici sastanka će
 razmatrati godišnji operativni plana rada III komponente GIZ prolocal
 programa za 2015. godinu uz realizaciju prezentacija Lanac vrjednosti
 jagodičastog voća i BEAR tim lanca vrijednosti jagodičastog
 voća. Prema riječima Doc.dr.Ismar Alagić, direktora TRA
 Agencije tokom satsanka bit će razmatrani prijedlozi za angažman
 trenera koji bi proveli obuku i mentoring agronoma iz BEAR područja.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608