Održana 2. sjednica BEAR Tima lanca vrijednosti jagodičastog voća

U Žepču je održana 2. sastanak BEAR Tima lanca vrijednosti u proizvodnji jagodičastog voća. Članovi tima iz Teslića, Tešnja i Žepča uz podršku III komponente GIZ Prolocal programa su napravili kratak sažetak sa prvog sastanka tima održanog u Tesliću, a potom su prezentovani osnovni nalazi vezano za lanac vrijednosti jagodičastog voća i ideju/smisao BEAR Tima vrijednosti jagoddičastog voća. Prema riječima Doc.dr.Ismar Alagić-a, direktora TRA Agencije koja koordinira aktivnosti tima za općinu Tešanj u daljem toku sastanka razmatrano je pitanje odabira trenera za mlade agronome koji bi nakon toga provodili obuku farmera, potom je razmatran odabir imena za BEAR tim u predmetnom području. Usaglašeno je da se imenuju tri sektorska tima kojima se na čelu nalaze Ismar Alagić (pristup kapitalu kroz komunikaciju sa vlastima i međunarodnim organizacijama), Dragan Mišić (tehnologije i proizvodnja) i Branka Janko (promocija i plasman). Naredni sastanak BEAR Tima biće održan 12.03.2015 u Tešnju do kada vođe sektorskih timova trebaju razraditi operativne planove rada.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608