Direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj je gostovao na ZOS radiju iz Tešnja u
emisiji „Utisak petkom“.

Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj je gostovao na ZOS radiju iz Tešnja  u emisiji „Utisak petkom“. U razgovoru sa novinarkom Rifom Vilašević predstavljen je rad i rezultati TRA Agencije u 2014.godini, planovi za 2015. godinu i naredni
period, kao i projekti koje implementira TRA Agencija, kao što su: COBEAR (podržan od strane Delegacije EUu BiH), Podizanje zasada malina na području općine Tešanj (Aid Charity Al Qatariya i GIZProlocal III komponenta), Centar za obrazovanje odraslih
Tešanj (USAID/SidaFirma, Federalno ministarstvo za razvoj, preduzetništvo i obrt, GIZ Prolocal,USAID/Sida GOLD) i dr. Emisija je emitovana u programu uživo 13.02.2015. godine u terminu sa početkom u 10h.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608