GIZ Prolocal program organizovao je radni sastanak sa Općinskim načelnicima i
direktorima razvojnih agencija iz BEAR područja poslovne izvrsnosti
Teslić-Tešanj-Žepče koji je održan u Žepču.

GIZ Prolocal program organizovao je radni sastanak sa Općinskim načelnicima i
direktorima razvojnih agencija iz BEAR područja poslovne izvrsnosti
Teslić-Tešanj-Žepče koji je održan u Žepču. Tema sastanka je bilo usaglašavanje
godišnjeg plana rada za 2015. godinu kroz saradnju sa tri komponente GIZ Prolocal
programa. Prema riječima Doc.dr.Ismar Alagić, direktora TRA Agencije u narednom
periodu nastavit će se podržavati teritorijalni marketing, podrška izvozu i
privlačenju investicija, jačanje javno-privatnog dijaloga, podrška radu odbora za
konkurentnost u metalopreradi, jačanje BEAR tima lanca vrjednosti u jagodičastom
voću, projektnim aktivnostima COBEAR projekta i druge aktivnosti definisane
godišnjim akcionim planom.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608