Doc.dr.Ismar Alagić dipl.ing.maš., direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj posjetio je konstrukcioni biro „Edin“ vlasnika Edina Ibrahimovića dipl.ing.maš. u Tešnju. Tom prilikom predstavljen je rad TRA Agencije i razmijenjene informacije o područjima buduće zajedničke saradnje. Naime, navedeni biro se bavi pružanjem usluga projektovanja konstrukcija u 3D softverskim aplikacijama, pružanjem usluga 3D printanja i širokog spektra drugih inžinjerskih usluga za potrebe privrede i poslovnih subjekata. Razgovarano je o saradnji u području pružanja usluga edukacije za predstavnike lokalne privrede i kreiranju specijalizovanih programa obuke iz područja mašinskih konstrukcija i 3D printanja u cilju podizanja konkurentnosti lokalne privrede.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608