POSJETA FIRMI B&M COMMERCE

Doc.dr.Ismar Alagić direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj zajedno sa g.Jasmin Adilović iz USAID/Sida GOLD posjetio je firmu B&M Commerce u Tešnju. U razgovoru sa g.Fikret Omahić direktorom i vlasnikom firme razgovorano je o saradnji u području obuke radne snage za potrebe firme B&M kroz Centar za obrazovanje odraslih i aktivnosti TRA Agencije. Dogovorena je priprema zajedničke projektne aplikacije koja će biti upućena prema USAID/Sida GOLD u narednom periodu.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608