U ZASADIMA MALINA NADMAŠENI POSTAVLJENI CILJEVI ZA 35%

Projekat podizanja nasada malina na području općine Tešanj odvija se uspješno i već je u ovom trenutku početno postavljeni cilj nadmašen za 35%. Korisnici programa odabrani kroz provedeni javni poziv dobili su cjelokupni paket podrške počev od sadnog materijala, naslona, đubriva, sistema za navodnjavanje, stručne podrške agronoma i analize tla do stalnih programa edukacije za farmere. Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj sa saradnikom  Mirzom Bejtićem održao je sastanak sa posljednjom grupom odabranih korisnika i prezentovao aktivnosti koje će biti realizovane u narednom periodu. Prema riječima Doc.dr.Ismar Alagić-a trenutno u saradnji sa GIZ Prolocal programom pripremamo program „trening trenera“ gdje bi obučili pet osoba koje bi pružale stručnu pomoć iz oblasti uzgoja jagodičastog voća na području općine Tešanj.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608