Delegacija Europske Unije u BiH je u Sarajevu organizovala prezentaciju Izvještaja o napretku
BiH na putu kao EU u 2014. godini.

Delegacija Europske Unije u BiH je organizovala prezentaciju Izvještaja o napretku
BiH na putu kao EU u 2014. godini. Na prezentaciju su pozvani odabrani učesnici kao
predstavnici institucija čiji je rad usko povezan sa predmetnom problematikom.
Prezentaciji je prisustvovao Doc.dr.Ismar Alagić, direktor TRAAgencije za razvoj općine Tešanj 
koji je prezentovao iskustva i ostvarene rezultate TRA Agencije u prethodnom periodu. 
U odjeljku godišnjeg izvještaja prava žena u BiH tokom 2014. godine, kao pozitivan primjer 
pomenuta je činjenica su Tešanj i Gračanica prve lokalne zajednice sa izrađenom Analitičkom podlogom
za unapređenje položaja žene u FBiH sa pripadajućim Akcionim planom rada za period 2014-2016. godina. 
Predstavnici TRA Agencije su učestvovali u izradi navedenog dokumenta zajedno sa predstavnicima udruženja VESTA iz Tuzle. 
Doc.dr.Ismar Alagić je prezentovao projekte koje je TRA Agencija realizuje u području ekonomskog
osnaživanja žena kroz projekte Podizanje nasada malina na području općine Tešanj i PRO-Budućnost projekat 
na području očuvanja tradicije i kulture sa prostora dvije partnerske općine Tešanj i Teslić.
Osim toga, Doc.dr.Ismar Alagić održao je sastanak sa predstavnicima Delegacije EU odgovornim za realizaciju projekta COBEAR 
kada su definisani dalji koraci na realizaciji projekta.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608