TRENING AGRONOMA ZA PODRŠKU RAZVOJU JAGODIČASTOG VOĆA U BEAR PODRUČJU

GIZ Prolocal program kroz III komponentu "Jačanje lanca vrijednosti za jagodičasto voće" pruža podršku razvoju kapaciteta za proizvodnju jagodičastog voća na području općina Tešanj, Teslić i Žepče. U tom smislu pruža se podrška osposobljavanju agronoma za oblast jagodičastih kultura koji bi nakon okončanih treninga pružali pomoć na području BEAR "područja poslovne izvrsnosti" Tešanj-Teslić-Žepče. G.Adnan Maličević sa Prehrambeno-poljoprivrednog fakulteta u Sarajevu održao je prirpemi sastanak sa 17 polaznika obuke u Žepču. Planirano je da se održe po tri treninga u svakoj od općina za oblast sadnje, navodnjavanja i zaštite uz praktičan rad na terenu, nakon čega bi se organizovale ogledne posjete rasadnicima i institutima u BiH. Prema riječima Doc.dr.Ismar Alagić-a, direktora TRA Agencije za razvoj općine Tešanj, ovo je samo jedna u nizu aktivnosti iz Godišnjeg plana rada BEAR tima za jagodičasto voće kroz aktivnu uključenost operativnih struktura projekta, i to: TRA Agencije za razvoj općine Tešanj, RAŽ Agencije i odsjeka za razvoj oštine Teslić. Planirano je da se obuka realizuje prema usaglašenom planu i u narednih šest mjeseci. Iz Tešnja obuku će pohađati 5 osoba, dok ostali polaznici obuke dolaze iz Žepča, Teslića i jedan polaznik iz Zenice.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608