Direktor Instituta za certificiranje sistema Dr. Nedim Čaušević
sa saradnicom posjetio je TRA Agenciju.

Direktor Instituta za certificiranje sistema Dr. Nedim Čaušević
sa saradnicom posjetio jeTRA Agenciju. Goste je primio Doc.dr.Ismar Alagić, direktor
TRA Agencije sa saradnikom i predstavio rad i planove TRA Agencije  za naredni period.
Tokom sastanka razgovaralo se o sagledavanju mogućnosti zajedničke saradnje
TRA Agencije i ICS u narednom periodu. Dogovoreno je da se u narednom
periodu razmijene informacije oko popodručja potencijalne saradnje.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608