“BRZE INTERVENCIJE” ZA TEŠANJSKE METALOPRERAĐIVAČKE FIRME

Kroz aktivnosti koje TRA Agencija za razvoj općine Tešanj sistemski i kontinuirano provodi u saradnji sa GIZ Prolocal (Program za javnu upravu i ekonomski razvoj Njemačkog udruženja za tehničku pomoć i međunarodnu saradnju) i AHK (Predstavništvo njemačke privrede u BiH) pokrenute su aktivnosti sagledavanja potreba metaloprerađivačkih firmi iz općine Tešanj koje bi unaprijedile njihovu konkurentnost. U tom cilju konsultant Jens Muller je posjetio TRA Agenciju za razvoj općine Tešanj i u razgovoru sa Doc.dr.Ismar Alagić, direktorom TRA definisan je plan posjeta firmama koje su iskazale interes za saradnjom. Predviđeno je da se tokom 23 i 24.juna obavi intervju sa najmanje 4 firme iz Tešnja na temelju preporuka Odbora za metalopreradu i TRA Agencije i kroz plan “brzih intervencija” čiju realizaciju bi podržao GIZ Prolocal unaprijedi se pozicija navedenih firmi na inostranom tržištu.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608