Agencija za razvoj općine Tešanj, organizuje prezentaciju pod nazivom „Instrument predpristupne pomoći IPA II za period 2014-2020 u kontekstu BiH“, koja će se održati u Sali općinskog vijeća Tešanj 26.06. u petak, sa početkom u 14:00 sati.

Na osnovu inicijative Savjeta za lokalni ekonomski razvoj općine Tešanj da se organizuje prezentacija EU fondova dostupnih javnom, privatnom i civilnom sektoru u BiH, direktor Agencije za razvoj općine Tešanj, Doc.Dr. Ismar Alagić će održati prezentaciju pod nazivom „Instrument predpristupne pomoći IPA II za period 2014-2020  u kontekstu BiH“, koja će se održati u Sali općinskog vijeća Tešanj 26.06. u petak, sa početkom u 14:00 sati.

Ovom prilikom pozivamo predstavnike javnog, privatnog i civilnog sektora da prisustvuju prezentaciji i upoznaju se sa programima kroz koje je moguće ostvariti finansijsku i drugu podršku iz EU fondova namjenjene javnom, privatnom i civilnom sektoru u BiH.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608