Na osnovu inicijative Savjeta za lokalni ekonomski razvoj Općine Tešanj, direktor Agencije za razvoj općine održao je prezentaciju EU fondova dostupnih javnom,privatnom i civilnom sektoru u BiH, pod nazivom „Instrument predpristupne pomoći IPA II za period 2014-2020 u kontekstu BiH“.

Na osnovu inicijative Savjeta za lokalni ekonomski razvoj Općine Tešanj, direktor Agencije za razvoj općine održao je prezentaciju EU fondova dostupnih javnom,privatnom i civilnom sektoru u BiH, pod nazivom „Instrument predpristupne pomoći IPA II za period 2014-2020  u kontekstu BiH“.

 

Učešće na ovoj prezentaciji uzeli su predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora sa područja općine Tešanj.

Novom Uredbom o uspostavi instrumenta IPA II ukida se podjela na prijašnjih pet komponenti, a uvode se područja politika u okviru kojih će se provoditi različite intervencije. Financijska pomoć se biti dostupna u svim područjima politika, bez obzira na to da li zemlja ima status kandidata ili potencijalnog kandidata.  

Područja politika prema novoj Uredbi podijeljena su na sljedeći način:

(a) reforme tijekom pripreme za članstvo u Uniji i s tim povezana izgradnja institucija i kapaciteta;

(b) društveno-gospodarski i regionalni razvoj;

(c) zapošljavanje, socijalne politike, obrazovanje, promicanje ravnopravnosti spolova i razvoj ljudskih potencijala;

(d) poljoprivredni i ruralni razvoj;

(e) regionalna i teritorijalna suradnja

IPA II, posebice je naglašeno, napredak u postizanju pojedinih ciljeva će procjenjivati kroz indikatore i, u ovisnosti od ostvarenog napretka, vršit će se  realokacija financijske podrške između programa kao i između zemalja korisnica.

IPA II instrument je regulisan sljedećim uredbama:

–       Uredba o uspostavi IPA II usvojena je.11. marta 2014. god. (punog naziva: Uredba (EU) br. 231/2014 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. marta 2014. o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), Službeni list Evropke unije L 77, 15.3.2014., str. 11–26

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1429090694137&uri=CELEX:32014R0231

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0231&qid=1429090694137&from=HR

–       Provedbena uredba Komisije o IPA-i II usvojena je 2. maja 2014.g. punog naziva: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 447/2014 оd 2. maja 2014. o posebnim pravilima primjene Uredbe (EU) br. 231/2014 Evropskog parlamenta i Vijeća o uspostavi instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), Službeni list Evropske unije L 132, 03.05.2014., str. 32–52)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1429090895924&uri=CELEX:32014R0447

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0447&qid=1429090895924&from=HR

–       Indikativni strateški dokument za IPA II za Bosnu i Hercegovinu (2014.-2017.) usvojen od strane Evropske komisije 15.12.2014. godine definiše prioritete za EU finansijsku pomoć u periodu 2014-2017 za podršku BiH na njenom putu pristupanja EU. Indikativni strateški dokument je dokument Evropske komisije, pripremljen u konsultacijama sa Bosnom i Hercegovinom.

Sektori koji su uključeni u Indikativni strateški dokument za moguću IPA II podršku su:

  1. Demokratija i upravljanje
  2. Vladavina prava i osnovna prava
  3. Konkurentnost i inovacije: strategije lokalnog razvoja
  4. Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike.

U prilogu možete pogledati prezentaciju.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608